schema's_polderstructuur.png
 
 

TUSSEN AGRARISCHE EN INDUSTRIELE STRUCTUREN

De ruimere omgeving van de site wordt gekarakteriseerd door een lang, weinig dens lint van gebouwen waarachter zich een polderlandschap ontplooit. Hierin zijn eenduidige belijningen en structuren aanwezig die volgen uit de logica van de landbouw. De site zelf tekent zich af door een hogere bebouwingsdichtheid en een bijna industriële logica in de ordening van loodsen en lesgebouwen. Dit samenhangend geheel wordt aan het straatbeeld onttrokken door een als een tuinpark aanvoelende zone dat het statige onthaalgebouw aankondigt. Deze intrigerende situatie laat al snel dromen over hoe zo’n plek in de toekomst verder kan ontwikkelen.

De bebouwing is volgens de noden en doorheen de jaren op eerder spontane wijze ontstaan en verspreid over de site. Dit resulteert in een grotere densiteit van aanééngeschakelde gebouwen rond het hoofdgebouw en langs de perceelsgrenzen, en een middendeel met kleinschalige volumes en grote open ruimtes. De structuur van de site komt momenteel niet voort uit de bebouwing maar veel eerder uit een duidelijk georganiseerde circulatie, die voortvloeit uit de lineaire polderstructuur van het akkerlandschap. Er ontstaan hoofdassen over de lengte van de site die worden verbonden door verkeersluwere dwarse verbindingen. Deze kwaliteit zouden we willen versterken door de gemotoriseerde voertuigen duidelijk te scheiden van de voetgangers, wat de veiligheid en de leesbaarheid van de site ten goede komt. Het dambordpatroon vertaalt zich ook in de omgevingsaanleg. De schoolgebouwen omsluiten verharde speelplaatsen, terwijl het binnengebied bestaat uit open groene zones die in elkaar voortvloeien en uitdeinen in de achtergelegen akkers. Het potentieel van de meanderende groene zones wordt op dit moment niet optimaal benut door de onduidelijke relatie tussen het bebouwde en onbebouwde

lees verder…

 
 
 
 
schema's_exploded.jpg
schema's_stedenbouwkundig.jpg
 
 
schema's_site snede.jpg
 
 
 
schema's_site snede.jpg